Jornada tècnica de sistemes de rizocompostatge per a l’assecat de fangs a Catalunya