Implementem el coneixement i la innovació

El propòsit

Crear valor a través de la gestió de l’aigua, aportant sentit, coneixement i servei.
Assumim el compromís amb el món, la societat i la ciutadania d’una aigua diferent i millor. L’aigua “TRANSPARENTA”.

Els valors

Transparència: honestos i sincers. Pensem el que diem i diem el que pensem.

Innovació: l’enginy a la recerca de noves solucions, aplicant la tecnologia adient.

Sostenibilitat: millorem el món d’avui, pensant en el món del demà.

Escolta plena: centrats en les persones i les seves necessitats, centrats en les administracions i les seves necessitats.

Humanisme: des de l’empatia i l’humiliat volem ser útils a les persones i a la societat.

El que aportem al sector

 • Millorar les solucions i processos
 • Orientats a l’eficiència
 • Generar confiança
 • Esdevenir un col·laborador expert
 • Proposar solucions a mida

Com ho fem

Sostenibles, digitals,
cuidant el talent i sent
socialment responsables.


Sabem el que fem

El nostre fet diferencial és l’alt coneixement tècnic de tot el cicle de l’aigua. Disposem de mitjans propis i específics per al desenvolupament de totes les nostres activitats que ens permeten ser més àgils i flexibles:

 • Maquinària específica d’obres (rasadores, giratòries, etc.).
 • Maquinària específica per al manteniment de col·lectors (camions mixtos, càmera d’inspecció, obturadors, etc.).
 • Projectes tècnics i memòries BIM.
 • Departament d’R+D+I.
 • Automatització i digitalització d’instal·lacions i processos.

a

 • Departament de sistemes IT (tecnologies d’operacions) que permet l’elaboració i integració pròpia d’eines de gestió SCADAs, GMAOs.
 • Desenvolupament de metodologia pròpia amb tecnologia moderna per optimitzar dissenys i procés mitjançant estudis computacionals 3D de fluids (CDF).
 • Determinació d’infiltracions en col·lectors per a anàlisis de temperatura (DTS).
 • Estudis d’impacte al medi per episodis de pluges, estudis d’olors, etc.
 • Diagnosi i estudis de millores d’instal·lacions i serveis existents.