Dia Mundial de l’aigua 2022

Per aquest any, el tema escollit per al Dia Mundial de l’Aigua 2022 és: “Groundwater: making the invisible visible” > “Aigües subterrànies: fent visible allò invisible”. Aquest és un pas important per obtenir l’atenció necessària per al paper dels recursos d’aigua subterrània mundials.

El paper de les aigües subterrànies continua guanyant importància a l’agenda mundial. El 2022 el Dia Mundial de l’Aigua vol fer una crida a l’acció que demana accions per garantir que les aigües subterrànies beneficiïn la societat ara i cap al futur. Encara no tenim prou coneixement dels recursos hídrics subterranis del món i, el que és més important, no gestionem adequadament els aqüífers. Això tindrà repercussions significatives en la sostenibilitat, ja que tots reconeixem la importància crítica i la dependència humana de les aigües subterrànies per construir la resiliència al canvi climàtic i per a la seguretat de l’aigua i dels aliments a tot el món.