Naturgy connecta a la seva xarxa de distribució de gas la planta de biometà BioVO de Granollers

Naturgy connecta a la seva xarxa de distribució de gas la planta de biometà BioVO de Granollers

El projecte BioVO està promogut pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera, i compta amb la UTE Facsa-Transparenta com a empresa adjudicatària del disseny, l’obra i l’explotació, així com de l’explotació de la EDAR produirà 4 GWh a l’any de biometà i evitarà l’emissió a l’atmosfera de 1.472 tones anuals de CO2. La planta podria incrementar aquesta xifra fins a la injecció de 27 GWh, cosa que equival al consum de 4.800 llars i suposaria una reducció d’emissions de CO2 de fins a 9.700 t.

Aquest biometà s’obté a partir de la gestió de 55.000 tones anuals de residus orgànics de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental. Els residus tractats s’ampliaran fins a 80.000 tones quan finalitzi la primera fase d’ampliació de la Planta de Digestió Anaeròbica i assoliran les 100.000 en una segona fase. El gas renovable també procedeix del biogàs generat a través del tractament dels fangs extrets durant els processos de depuració dels 12 milions de m3 d‟aigües residuals que tracta anualment l’Estació Depuradora d‟Aigües Residuals (EDAR) de Granollers.

Raúl Suárez, CEO de Nedgia, ha apuntat que “aquest projecte és el sisè que Nedgia connecta a la seva xarxa a Espanya i representa el paradigma de la col·laboració publicoprivada per al desenvolupament dels gasos renovables”. “A Nedgia seguim avançant per aprofitar l’elevat potencial que té el nostre país, el tercer més gran d’Europa, i les oportunitats que sorgeixen a tot el territori perquè els gasos renovables contribueixin a la descarbonització”, ha afegit Suárez.

Pere Rodríguez, president del Consorci del Vallès Oriental, ha destacat que “creiem que la transició energètica ha d’arribar a la societat també mitjançant les actuacions liderades per les administracions públiques. BioVO n’és un clar exemple i una clara aposta territorial en el desenvolupament de les renovables i descarbonització Aquesta planta ens permetrà disminuir l’empremta de carboni de les dues instal·lacions i col·laborar amb el desenvolupament de l’economia circular optimitzant l’aprofitament energètic dels recursos que generen la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals”.

Òscar Sierra, president del Consorci Besòs Tordera, ha afirmat que “BioVO representa la consolidació d’un objectiu comú de dues administracions públiques de l’àmbit local cap a la neutralitat energètica dels seus processos. La conversió a BioVO del biogàs produït a les dues instal·lacions en biometà i el posterior injecció a la xarxa gasista, posa a disposició dels ciutadans la possibilitat de l’ús de gas renovable directament als seus domicilis o indústries, complementant l’aprofitament energètic que aquest tipus d’instal·lacions de sanejament i tractament de residus ja fan, en els processos propis, del biogàs produït”.

Per la seva banda, Francesc Roca, gerent de la UTE Facsa-Transparenta, ha manifestat que “el projecte és un exemple real d’economia circular i de col·laboració público-privada, on ha estat imprescindible la implicació de múltiples actors per superar l’elevada complexitat, tant tècnica com a administrativa, del projecte. D’altra banda, com a operadors de la depuradora aconseguim una reducció significativa de la seva petjada de carboni, a causa de l’alta eficiència del procés”.