Avancem amb les obres de construcció del sistema de sanejament de La Nou de Gaià

Avancem amb les obres de construcció del sistema de sanejament de La Nou de Gaià

Mira com avancen les obres de construcció del sistema de sanejament de La Nou de Gaià, al Tarragonès, en aquest vídeo fet per l’Agència Catalana de l’Aigua.

La nova EDAR consisteix en un tractament biològic, amb un pretractament format pel pou de gruixuts, la reixa de fins i l’estació d’elevació, el reactor biològic, el decantador secundari i els edificis de control i de fangs.

A més s’ha adequat el camí d’accés fins l’EDAR des de la carretera TV-2021 que creua el torrent de Serralta i s’han fet actuacions en la llera del torrent per regularitzar el seu pendent i realitzar petits eixamplaments.

La instal·lació disposarà d’una capacitat per tractar prop de 204 m3/dia d’aigües residuals per a donar servei al municipi de La Nou de Gaià.