Inaugurada la planta per a l’eliminació de nitrats de l’aigua de Calaf

Inaugurada la planta per a l’eliminació de nitrats de l’aigua de Calaf

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia i Perea, la delegada del Govern, Montserrat Barniol i Carcasona, i la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i López, han inaugurat aquest divendres la planta de desnitrificació de Calaf (Anoia) amb l’acompanyament del nostre gerent, Francesc Roca. L’actuació ha suposat una inversió de més de 605.000 euros, dels quals 425.323 han estat aportats per l’ACA, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i més de 241.200 han anat a càrrec de la Diputació de Barcelona.

El municipi s’abasteix majoritàriament a través de dues fonts de proveïment, la primera d’elles de l’aigua dels pous del Molí (principal) i Pou Vell (reserva), situats en mateix recinte del dipòsit de Calaf, amb un elevat contingut de nitrats en la seva aigua, i la segona, de la xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall. Al dipòsit general de regulació de 1.000 m3 es barreja l’aigua d’aquestes dues procedències per tal de complir amb els límits sanitaris decretats per al consum.

L’actuació que es posa en servei consisteix en una planta per eliminar els nitrats a través d’un tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per corrent ascendent a l’interior d’uns reactors, que fa possible garantir a la població una aigua de qualitat, amb uns valors de nitrats inferiors als 40 mg/l, 10 mg/l per sota del que estableix la normativa. Cal tenir en compte que la planta, amb una capacitat màxima de tractament de 300 m3/dia, reduirà en un 77% les concentracions de nitrats a l’aigua.

El sistema s’ha triat després de valorar altres possibilitats i de constatar que té un cost energètic més baix, la inexistència de llots i una llarga vida útil. Aquest sistema és, a més, menys contaminant i més respectuós amb el medi que d’altres. Cal tenir en compte que el tractament biològic que es projecta transforma els nitrats de l’aigua en nitrogen gas, inodor i innocu i present a l’atmosfera, i no es generen pràcticament aigües de rebuig.