L’Ajuntament de Calafell ens adjudica l’explotació del sistema de sanejament

L’Ajuntament de Calafell ens adjudica l’explotació del sistema de sanejament

Recentment hem guanyat, en UTE amb l’empresa FACSA, l’adjudicació del servei d’explotació, conservació i manteniment de la Depuradora de Calafell i de les seves set estacions de bombaments.

El contracte ha començat aquest mateix 1 de maig i es prolongarà al llarg de quatre anys, amb possibilitat de renovació per un cinquè any. El sistema de sanejament tracta les aigües residuals procedents del municipi de Calafell i un petit sector de la Urbanització Baronia.

La planta tracta un cabal mitjà de 8.000 m3/dia i està recentment ampliada per tractar 18.000m3/dia que permetrà fer front al cabal punta que es dona durant el període estival. A més, les instal·lacions, operatives des de l’any 1995, compten amb un tractament de fangs actius convencional. Entre les novetats que incorpora el contracte, destaca la remodelació completa de la planta amb nous equips (bufadors, centrifuga, bombes, etc.), un nou decantador secundari i la implantació de plaques solars amb una potència de 227 kWp, que permetrà cobrir al voltant del 35% del consum energètic de la instal·lació amb energia renovable.

A més, la nostra oferta, que ha resultat guanyadora, inclou la construcció d’una planta de regeneració d’aigua de 1.000 m3/dia de capacitat, amb la tecnologia de filtres tèxtil seguida d’una desinfecció amb UV més clor, que donarà una segona vida a l’aigua, aprofitant així aquest recurs tan valuós.