Comencem l’explotació de l’EDAR de Pau

Comencem l’explotació de l’EDAR de Pau

En les darreres setmanes hem començat l’explotació de l’EDAR de Pau a la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta, amb una capacitat de 170 m3/dia, és una planta amb eliminació de nutrients que compta amb reactor de flux en pistó, un decantador i una línia de fang amb assecat mitjançant rizocompostatge.

La planta s’ha remodelat recentment per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures i garantir el tractament de les aigües fins a l’eliminació de nutrients, aportant al medi una aigua de sortida de bona qualitat. A part, també s’han dut a terme actuacions per a integrar la planta amb el seu entorn.

La depuradora, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica millora significativament el tractament de les aigües residuals generades en el municipi, aportant l’aigua degudament tractada al Riutort i contribuint a la millora mediambiental del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

En el marc de les obres de la nova depuradora, també s’ha instal·lat d’un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.