Seguiment de les obres de l’EDAR de Cabacés

Seguiment de les obres de l’EDAR de Cabacés

Aquí el vídeo de l’Agència Catalana de l’Aigua per veure l’evolució de les obres de l’EDAR de Cabacés al Priorat. Aquest va ser enregistrat al desembre. Actualment els treballs ja estan enllestits a falta de la connexió elèctrica.

La planta és de tipus biològic, amb un procés de depuració amb cultiu fix amb biodiscs per a l’eliminació de la matèria orgànica, té una capacitat per tractar 100 m³/dia, i millorarà la qualitat ambiental del barranc de Montsant.